شهدا هم چنان محور وحدت و طرح مطالبات ملی

تلاش بیچاره‌های سیاسی برای بایکوت صدای مردم

مردم حاضر در این مراسم تشییع پیکر پاک شهدا مهم ترین پیام شهدای جنگ تحمیلی که همان کلیدواژه «مقاومت» بود را دریافتند و مطالبه ای جز آن هم نداشتند.

آخرین اخبار