گره زدن مذاکرات به افزایش قیمت بنزین بد اخلاقی سیاسی است/ نادلواپسان هم دلواپس شدند

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: گره زدن مذاکرات به تورم حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به دور از اخلاق سیاسی است.

ادامه واکنش ها به اظهارات عراقچی

اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران آرزوی بی ربط با مذاکرات هسته ای است که غرب به گور خواهد برد

اظهارات عراقچی که عنوان کرده بود طبق تفاهم ما بازدید از مراکز نظامی امکان پذیر است واکنش های متفاوتی را بین نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی در پی داشته است.

آخرین اخبار