سریال اظهارات ضد ایرانی اعراب خلیج فارس؛ این بار مقام اماراتی

وزیر مشاور امور خارجه امارات متحده عربی طی اظهارات ضد ایرانی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عرب منطقه کرد.

آخرین اخبار