فرناندز در مقابل هژمونی آمریکا ایستاد

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: رئیس‌جمهور آرژانتین به زیبایی افکار عمومی دنیار را متوجه رفتارهای خصمانه غرب علیه ایران کرد.

آخرین اخبار