واکنش ها به اظهارات عراقچی

تیم مذاکره کننده از حرفهای دوپهلو خودداری کند/ بازرسی از مراکز نظامی ابدا امکان پذیر نیست

اظهارات عراقچی که عنوان کرده بود طبق تفاهم ما بازدید از مراکز نظامی امکان پذیر است واکنش های متفاوتی را بین نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی در پی داشته است.

آخرین اخبار