سخنگوی صنایع مجلس :

دولت مستندات پرداخت یارانه ۳۰۰میلیاردی به تولید را ارائه دهد

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت باید مبنای دقیق و مستندات پرداخت یارانه تولید را اعلام کند.

آخرین اخبار