افشای اسامی ۵۰ بی سواد +تصاویر

در هفته ای که گذشت اظهارات رییس جمهور در جمع جمع روسای دانشگاه ها و مدیران پارک های علم و فناوری جنجال تازه ای براه انداخت. حرفهایی که کمی متفاوت تر از قبل بود و طی آن منتقدان و مخالفان سیاست داخلی دولت «کم سواد» خوانده شدند.

آخرین اخبار