همه حاشیه های اظهارات رئیس جمهوری؛

از استقبال رسانه های اپوزوسیون تا واکنش مراجع و علما

جدایی اسلام از قوانین در حالی مطرح شده است که قوانین در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس اسلام و در حدود قانون اساسی تنظیم شده است.

آخرین اخبار