رئیس شورای رقابت

دنا اسیر دلال‌بازی شد

رئیس شورای رقابت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید مجوز صادرات دنا را صادر کند، زیرا هنوز بازار داخلی از این خودرو اشباع نشده است.

آخرین اخبار