جوکار:

سخنان تنش آفرین یونسی انحراف در روند اتحاد و بیداری اسلامی است

عضو کمیسیون سیاست خارجی با اظهار تأسف از سخنان اخیر مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: همه مسئولان باید در شرایط کنونی منطقه از بیان اظهارنظرهای تنش‌زا پرهیز کنند.

آخرین اخبار