نماینده اهواز در واکنش به اظهارات ابتکار:

یادمان رفت برای ابتکار کارت دعوت بفرستیم

نماینده مردم اهواز اظهار داشت:شخص و نام برای ما مهم نیست می خواهد رئیس سازمان محیط زیست باشد یا وزیر نفت و نیرو هیچ فرقی نمی کند

آخرین اخبار