سانحه در فرودگاه تبریز / فرود اضطراری و پرواز دوباره

رواز شماره ۹۰۱ هواپیمای مسافربری ایران ایر تور تبریز مشهد پس رفغ نقص فنی و اطمینان از سلامتی پروزار دوباره فرودگاه تبریز را به مقصد مشهد ترک کرد.

آخرین اخبار