جزئیات جدید از بدافزار جاسوسی دینو

سرپرست مرکز مدیریت امداد گفت: جاسوس افزار «دینو» که با هدف حمله به مراکز حساس ایران طراحی شده را از یک سال و نیم گذشته شناسایی کرده ایم.

آخرین اخبار