تاوان ضعف اطلاع‌رسانی بانک مرکزی را مردم باید بدهند

اطلاع رسانی ضعیف بانک مرکزی در خصوص بخش‌نامه های مهم بانکی که با امور روزمره مردم درگیر است، موجب سردرگمی آنها شده است.

آخرین اخبار