رئیس ثبت احوال شهرضا مطرح کرد:

رشد ۱۹ درصدی ولادت در سه ماهه نخست سال در شهرضا

رئیس اداره ثبت احوال شهرضا گفت: در سه ماهه نخست سال ۶۶۱ ولادت ثبت شده که ۳۷۱ مورد پسر و ۳۴۴ مورد دختر بودندکه نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

آخرین اخبار