هاشمي هنوز از من انتقام نگرفته

ماجرای ساختمان لادن و اطلاعیه ی احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، در آخرین جلسه با حضور برخی همکارانش در دولت دهم، پیش از تخلیه ساختمان لادن، مطالبی بیان کرده که خبرنگار جهان به بخشی از آن دست یافته است.

آخرین اخبار