مداحی که با مراجعه به قرآن زمان شهادتش را فهمید

علی زاکانی می‌گوید: مصطفی از بچه‌های گردان تخریب بود؛ در عملیات بدر قرآن را باز کرد، آیه ۱۲ سوره طه آمد و مصطفی گفت: «من این بار رفتنی هستم».

آخرین اخبار