رئیس شورای رقابت:

رسیدگی به پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به سال ۹۴ موکول شد

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه متأسفانه هنوز بخش‌های مختلف اطلاعات لازم را به این شورا ارسال نکرده‌اند، گفت: صدرو رأی نهایی به سال آینده موکول شده است.

آخرین اخبار