هشدار شدیدالحن وزارت پیشمرگ اقلیم به رسانه ها

پس از افشای ماجرای ترک سنگرها و فرار پیشمرگان در منطقه قره قوق ،وزارت اقلیم کردستان عراق،هشدار شدیدالحنی به خبرگزاران داد!

آخرین اخبار