وزارت، به قیمت ارائه اطلاعات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به روحانی

دو سازمان نظارتی مهم کشور، یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، که روسای آنها جزء وزرای پیشنهادی روحانی هستند، اطلاعاتی را در زمان کاندیداتوری روحانی به وی داده اند تا وی در مناظرات از این اطلاعات بهره بگیرد.

آخرین اخبار