انگلیس، اطلاعات دنیا را سرقت کرد!

به گزارش نسل بیدار ایسنا، روزنامه «گاردین» طی گزارشی در چند هفته اخیر دست به افشاگری در مورد فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس زده، بنا بر این گزارش، آژانس اطلاعاتی انگلیس (سرویس دفا‌تر ارتباطی انگلیس) طی برنامه‌ای تحت عنوان «سلطه بر اینترنت و بهره‌برداری از ارتباطات از راه دور جهانی» از دسترسی خود به به […]

آخرین اخبار