نقشه‌ای از جهان که هرگز ندیده اید!

در این نقشه به صورت تفکیک شده ای، آمار کشورهای جهان که از اینترنت استفاده می کنند مشخص است و درصد استفاده آن نیز در کشورها با رنگ های مختلف تعیین شده است.

آخرین اخبار