سیف:

بانک مرکزی از اطلاعات بانکی برای حذف دهک‌های پردرآمد استفاده نمی‌کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از اطلاعات بانکی برای حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت نقدی یارانه‌ها استفاده نمی‌کند.

آخرین اخبار