هکرها به یک پایگاه نظامی آمریکایی حمله کردند

هکرها با هدف سرقت اطلاعات نظامی به سایت کهنه‌سربازان جنگ‌های خارجی آمریکا حمله کردند.

آخرین اخبار