آتش سوزی جنگل های سیروان ادامه دارد/درخواست بالگرد اطفا حریق

آتش سوزی جنگل های سیروان که از عصر دیروز در منطقه”شاه قلندر علیا” از توابع بخش کارزان همچنان ادامه دارد.

آخرین اخبار