آرایش توپخانه ارتش عراق برای آزادسازی بیجی

ارتش عراق تعداد زیادی از نیروهای خود را اطراف شهر بیجی مستقر کرده است و توپخانه ارتش نیز در حال کسب آمادگی برای حمله به این شهر است.

آخرین اخبار