زندگی زیر دکل های برق فشار قوی

امواج الکترومغناطیسی که از دکل های برق فشار قوی می تواند بر سلامت ساکنین اطراف دکل مضر باشد و برای آنان مشکلات خونی،مغزی و حتی معلولیت به وجود آورد.

آخرین اخبار