دستگیری مامورنماهای زورگیر دانشگاه شاهد

دو سارق زورگیری که تحت عنوان مامور، اقدام به زورگیری و خفت‌گیری قربانیان خود در اطراف دانشگاه شاهد می‌کردند، دستگیر شدند.

آخرین اخبار