معاون سیاسی استانداری تهران:

عملیات انتحاری در روز قدس خنثی شد

معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران گفت: در روز قدس برای عملیات انتحاری تیمی فرستاده بودند ولی سربازان امام زمان توانستند توطئه آنها را خنثی کنند.

آخرین اخبار