نجات روزانه ۱۷۷ مسافر نوروزی از مرگ تا چهارمین روز سال جدید

سرپرست عملیات سازمان امداد و نجات از نجات روزانه ۱۷۷ مسافر نوروزی از مرگ تا چهارمین روز سال جدید طی ۹ روز و از تاریخ ۲۵ اسفند در طرح امداد و نجات خبر داد.

آخرین اخبار