پرونده سقوط آنتونف همچنان روی میز قاضی شهریاری؛ جهانگیریان چرا استعفا داد

پرونده سقوط هواپیمای آنتونف در تهران همچنان روی میز قاضی است و در این برخی استعفای جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی را با این پرونده مرتبط می‌دانند.

آخرین اخبار