بهائیت فاقد هرگونه اصول دینی مدون است

حجت الاسلام مهراب صادق نیا گفت: بهائیت معتقد است در هر دوره دین جدیدی باید بیاید و دوره اسلام و مسیحیت و یهودیت به پایان رسیده است، اما با این وجود معتقدند دوره بهائیت ۵۰۰ هزار سال است.

آخرین اخبار