در برنامه دیروز امروز فردا مطرح شد

محمدی: برخی می‌خواهند در فضای رسانه یک مرز مصنوعی و خطرناک بین منافع ملی و اصول ایدئولوژیک بکشند/قربانزاده: نباید همه چالش‌ها را به دشمنان خارجی نسبت دهیم

برنامه دیروز امروز فردا در حالی شب گذشته از رسانه ملی پخش شد که مهدی محمدی، عضو شورای سردبیری روزنامه وطن امروز، حسین قربانزاده، سردبیر روزنامه همشهری مهمان استودیوی این برنامه بودند.

آخرین اخبار