ناطق نوری :

اصولگرای افراطی نیستم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در کشور هر گروهی که به قدرت می رسد در صدد حذف نیروهای قبل می باشد با چنین روشی اداره کشور با چالش روبرو می شود.

آخرین اخبار