اسپانسر به جای ۶ میلیارد فقط ۲ میلیارد به پرسپولیسی ها کمک کرد

اسپانسر باشگاه پرسپولیس با وجود قول و قرارهای قبلی به جای ۶ میلیارد، فقط ۲ میلیارد تومان به سرخ‌پوشان داد.

آخرین اخبار