حماسه ماندگار مردم شهرضا در استقبال از شهدای غواص/ تصاویر ۳

همه آمده بودند، زن و مرد پیر و جوان. مردم شهید پرور شهرضا از دو ساعت قبل از شروع مراسم در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و بی صبرانه برای استشمام عطر شهدا لحظه شماری کردند و چه زیباست لحظه وصل..

حماسه ماندگار مردم شهرضا در استقبال از شهدای غواص/ تصاویر ۲

همه آمده بودند، زن و مرد پیر و جوان. مردم شهید پرور شهرضا از دو ساعت قبل از شروع مراسم در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و بی صبرانه برای استشمام عطر شهدا لحظه شماری کردند و چه زیباست لحظه وصل..

شهرضا غرق در عشق و معنویت شد؛

حماسه ماندگار مردم شهرضا در استقبال از شهدای غواص/ تصاویر ۱

همه آمده بودند، زن و مرد پیر و جوان. مردم شهید پرور شهرضا از دو ساعت قبل از شروع مراسم در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و بی صبرانه برای استشمام عطر شهدا لحظه شماری کردند و چه زیباست لحظه وصل..

وداع با شهدایی که غرق شدند تا غرق نشویم

پیکر پاک شهدای دریادلی که از ثری به ثریا شتافتند صبح امروز وارد شهرضا شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا خبرداد؛

چشم شهرضا هم به شهدای غواص روشن می شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: با تلاش مسئولان شهرستان چشم شهرضا هم به نور شهدا روشن شد.

آخرین اخبار