فرماندار شهرضا:

فضا برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرضا فراهم است

فرماندار شهرضا گفت: زیرساخت‌های سرمایه گذاری در شهرضا برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرضا فراهم است.

آخرین اخبار