بهنام محمدی، کوچکترین شهید دوران دفاع مقدس:

شهیدی که با تیر و کمان مقابل دشمن ایستاد

یک رزمنده دفاع مقدس درخصوص کوچکترین رزمنده دفاع مقدس گفت: شهید بهنام محمدی ۱۳ساله در طول دفاع مقدس اصرار داشت که وارد درگیری ها و عملیات ها شود.

علی لاریجانی:

تحریم ها لغو شود یا نشود باید به اقتصاد مقاومتی توجه کرد

رئیس مجلس گفت: با ایجاد اختیارات دولت مردان با پشتوانه قانون حتماً اقتصاد به مردم واگذار شود و باحضور مردم در صحنه اقتصاد عوض شود.

آخرین اخبار