بازنشستگی با اشتغال ۲۰ سال متوالی در کار سخت و زیان‌آور

افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور(مخل سلامت) اشتغال داشته باشند، بازنشسته می‌شوند. به گزارش نسل بیدار به نقل از فارس، افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند، بازنشسته می […]

آخرین اخبار