استفتاء رهبر انقلاب درباره شب اول ربیع

رهبر معظم انقلاب درباره ترویج خرافه در شب اول ربیع تاکید کردند: عمل مذکور مستند روایى ندارد و شیوه‌اى قابل تأیید نیست.

حکم شرعی دعای فارسی و چرخاندن انگشتر هنگام قنوت نماز

متن این دو استفتاء و پاسخ معظم‌له به شرح ذیل است: ۱_آیا در موقع قنوت نماز چرخاندن انگشتر و رو به صورت کردن آن مستحب است یا واجب؟  جواب : لازم نیست. ۲_خواندن قنوت به فارسی در نماز مستحب یا واجب، مثل ترجمه ربناهای قرآنی یا دعای دلخواه، جایز است یا خیر؟  جواب : جایز […]

آخرین اخبار