بازهم تبانی مافیای فوتبال در ایتالیا

فوتبال ایتالیا باز هم چوب مافیای خود را می‌خورد به شکلی که تبانی در فوتبال این کشور محرومیت کاپیتان لاتزیو را در پی داشته است.

آخرین اخبار