نگاهی به تئاتری هنجارشکن که این روزها در مشهد اجرا می‌شود+عکس

مشاهده صحنه‌هایی چون استفاده از لباس‌خواب و رابطه عاشقانه دو دختر و درعین حال توجه به یک معشوقه‌ تنها نمای کوچک ترسیمی از این نمایشنامه است.

آخرین اخبار