رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری:

نمره دولت خوب نیست

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت: مهار تورم کاملا ملموس است اما دولت در بخش هایی همچون اشتغال، تولید و کاهش واردات نمره مقبولی ندارد.

آخرین اخبار