برخی افراد با تفکرات ارتباط با آمریکا ادعا می‌کنند پیرو خط امام هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز برخی افراد با تفکرات ارتباط با آمریکا ادعا می‌کنند که پیرو خط امام هستند، گفت: باید در مقابل آمریکا ایستاد.

سینما؛ سلاحی در زرادخانه قدرت‌های جهان

پروپاگاندای سینما همواره یکی از ابزارهای زرادخانه قدرت بوده است. پروپاگاندای دولتی طی جنگ جهانی دوم موجب شد تا راهی جدید برای کنترل ذهن مردم اختراع شود.

آخرین اخبار