وزیر بهداشت:‌مصرف سیگار دو برابر شده است

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در طول ۵ سال گذشته مصرف سیگار دو برابر شده، گفت: قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه روش خود در مبارزه با دخانیات را تغییر دهند.

آخرین اخبار