استعفای مشاور سازمان جاسوسی آمریکا

همکاری مشاور سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخش مدیریت اطلاعات ملی آمریکا و در واقع مشاور سازمان جاسوسی آمریکا با شرکت چینی هواوی، تنها دلیل استعفایش شد.

آخرین اخبار