لزوم استعفاء ضرغامی به خاطر توهین ۲۰:۳۰

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، با بیان اینکه اقدامات روز گذشته صدا و سیما در توهین به نمایندگان مجلس قابل بخشش نیست، گفت: ضرغامی باید از ریاست این سازمان استعفا کند.

آخرین اخبار