کارشناس دایره مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

سرطان کبد، مرگ‌بارترین عارضه ناشی از مصرف داروهای هورمونی است

کارشناس دایره مبارزه با مواد مخدر اصفهان با بیان اینکه سرطان کبد مرگ‌بارترین عارضه ناشی از مصرف استروئیدها است، افزود: افسردگی، تحریک‌پذیری شدید، رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی از عوارض روحی شایع مصرف استروئیدها است.

آخرین اخبار