چالش‌ها و نواقص سامانه « گنبد آهنین » به روایت استراتژیست اسرائیلی

اگر چه مقامات اسرائیلی سامانه گنبد آهنین را سامانه‌ای موفق معرفی کرده‌اند اما یک محقق اسرائیلی به چالش‌هایی که این سامانه برای اسرائیل ایجاد کرده به تفصیل پرداخته است.

آخرین اخبار