گفت و گوی متفاوت با پیرمردی که فردوسی را دفن کرد +تصاویر

ارفع، فردی است که مسئولیت نبش قبر به عهده او گذاشته می‌شود. قبر را می‌شکافد و داخل می‌شود. مسئولان گردن می‌کشند که مبادا کوزه یا گنجی داخل قبر نهفته باشد.

آخرین اخبار